Lithuanian Ensemble Network / Lietuvos Ansambliu Tinklas

Lapkričio 18-19d, Primiršta lietuviška muzika – retro atspindžiai

18-19 November, Lithuanian music 1960-1990 – A Retro-Flective

Kuratorius | Curator: Anton Lukoszevieze
 
Works of Antanas Rekašius, Geroge Maciunas, Arturas Bumšteinas, Šarūnas Nakas, Benjaminas Gorbulskis, Vytautas Montvila, Zigmas Virkšas…
 
Pilna programa / complete program book
www.lithuanian-ensemble.net